Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 217a (Toezending van vastgestelde en gepubliceerde ministeriële rijksregelingen)

Draaiboek voor de regelgeving

Hetgeen is uiteengezet in nr. 126 (procedure omtrent toezending van vastgestelde en gepubliceerde rijkswetten in de Caribische landen van het Koninkrijk) geldt ook voor ministeriële rijksregelingen.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018