Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Privacy

Privacy

Inhoudsopgave

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van u worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier in het kader van de website van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (www.kcwj.nl).

Terug naar boven

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken (KCWJ) is ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, als onderdeel van de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ).

De Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat JenV beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. JenV is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. U kunt JenV hierop aanspreken.

Terug naar boven

Welke gegevens verwerkt het KCWJ van mij en waarvoor?

Bij aanmelding voor een KCWJ account worden afhankelijk van de mate van gewenste toegang tot de KCWJ site navolgende gegevens gevraagd.

 • Inloggegevens
  Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Persoonsgegevens
  Titel, initialen, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Organisatiegegevens
  Organisatie en afdeling;
 • Functiegegevens
  Functie, datum uit dienst, taken, dossiers en deskundigheden;
 • Postadres en bezoekadres gegevens
  Straat, postbus, postcode, plaats en land en kamernummer;
 • Nieuwsbrief
  Aanmelding.

Op basis van deze gegevens wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een KCWJ account en zo ja, voor welk account (wetgevingsjuristen account, overheidsjuristen account of regulier account).

Terug naar boven

Waarvoor gebruikt het KCWJ mijn gegevens?

 • Dienstverlening
  Het KCWJ verwerkt gegevens in de eerste plaats om onze diensten te kunnen leveren, zoals het toegang verschaffen tot de besloten onderdelen van de KCWJ site.
 • Informeren
  Het KCWJ verwerkt gegevens om gebruikers van de website te informeren via bijvoorbeeld de maandelijkse digitale nieuwsbrief of een uitnodiging voor de Dag van de Wetgeving.
 • Community
  Het KCWJ verwerkt gegevens, zodat bij het KCWJ aangesloten wetgevingsjuristen en overheidsjuristen met elkaar in contact kunnen komen. De gegevens van bij het KCWJ geregistreerde wetgevingsjuristen en overheidsjuristen worden opgenomen in de adresgids Wie Weet Wat op de KCWJ site. Deze adresgids is alleen te raadplegen door collega-juristen waarvan de gegevens ook zijn opgenomen.
 • Rapportage
  Het KCWJ verwerkt website bezoekgegevens in bulk en geanonimiseerd voor het uitvoeren van statistische analyses. Op basis van die analyses wordt de website geëvalueerd en waar nodig verbeterd.
 • Contact
  Het KCWJ verwerkt gegevens om in contact te treden met gebruikers. Bij de live chat en feedback button ligt hiervoor het initiatief bij de gebruikers. De gebruiker maakt zelf de keuze of dit contact anoniem of onder vermelding van naam en e-mailadres plaatsvindt.

Terug naar boven

Op grond waarvan verwerkt het KCWJ mijn gegevens?

Het KCWJ moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het betreffende doel.       

Het KCWJ kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het aanmeldingsformulier voor een KCWJ account. Daarom wordt op het aanmeldingsformulier expliciet naar deze privacyverklaring verwezen. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet overigens geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking van uw toestemming.

Terug naar boven

Hoe komt het KCWJ aan mijn gegevens?

Het KCWJ ontvangt enkel de gegevens die u zelf via het aanmeldingsformulier verstrekt.

Terug naar boven

Aan wie worden mijn gegevens verstrekt?

Het KCWJ verstrekt uw gegevens niet verder aan een andere organisatie, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken.

Terug naar boven

Hoe beschermt het KCWJ mijn gegevens? (beveiliging)

Artikel 32 van de AVG verplicht het KCWJ om passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet het KCWJ door altijd gebruik te maken van de laatste veiligheidsupdates.

Terug naar boven

Hoe lang bewaart het KCWJ mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat bij ons bekend is dat u niet langer werkzaam bent bij de organisatie en functie op basis waarvan u een KCWJ account heeft ontvangen. U kunt uw gegevens na inloggen zelf bewerken of verwijderen of een verzoek hiertoe doen via info@kcwj.nl.  

Terug naar boven

Welke rechten heb ik?

U heeft het recht op inzage in uw gegevens (artikel 15), alsook op correctie en verwijdering van uw gegevens (artikelen 16 en 17). Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18). Tevens heeft u het recht om uw gegevens in machineleesbare vorm te ontvangen (artikel 20).

Terug naar boven

Wat is het cookiebeleid van het KCWJ?

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe Telecommunicatiewet in werking getreden. Wij zijn daarom verplicht om aan iedere bezoeker van deze website toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. De website van het KCWJ maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van web statistieken en incidenteel voor een online gebruikersenquête of een verzoek tot het bijwerken van uw gegevens. Er worden tijdens uw bezoek geen cookies geplaatst door anderen dan het KCWJ zelf. 

Terug naar boven

Wat zijn cookies en waar dienen ze voor?

Cookies zijn kleine computerbestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op, zoals bijvoorbeeld naam, adres of leeftijd. Ze onthouden alleen uw voorkeuren in interesses op basis van uw surfgedrag. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment verwijderen via uw browser. 

Terug naar boven

Welke cookies gebruikt kcwj.nl?

Deze website maakt gebruik van cookies voor onderzoek naar websitegebruik. De cookies geven algemene informatie over wat u doet op de website. Welke pagina's bezoekt u, in welke volgorde en welke zoektermen gebruikt u? Met deze gegevens zijn web statistieken te maken die ons helpen om de website nog gebruiksvriendelijker en beter te maken. Nogmaals: deze gegevens worden anoniem opgeslagen. Ze zijn niet te herleiden naar wie u bent. De website van het KCWJ verzamelt de gegevens met het statistieken programma Piwik.

Vergelijkbaar zijn cookies die we incidenteel gebruiken om online enquêtes te houden. Bezoekers worden dan slechts één keer gevraagd of zij willen deelnemen aan een gebruikersonderzoek. Als u beschikt over een KCWJ account, dan zal u incidenteel worden gevraagd uw gegevens bij te werken. 

Terug naar boven

Wat gebeurt er als ik geen cookies accepteer?

Op kcwj.nl heeft u de keuze om cookies te accepteren of dit niet te doen. In beide gevallen wordt u doorgeleid naar de website van het Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken en wordt u de toegang niet ontzegd. Wanneer u cookies niet accepteert, zal de website nog steeds volledig functioneren. Het KCWJ krijgt dan echter geen waardevolle inzichten in het gebruik van de website om deze verder te verbeteren. Wij stellen het uiteraard op prijs als u wel toestemming geeft voor het plaatsen van cookies.  

Terug naar boven

Heeft u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met KCWJ opnemen via e-mail info@kcwj.nl of per post naar:

Ministerie van Justitie en Veiligheid
T.a.v. Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken
Toren Noord, 13e verdieping
Postbus 20301
2500 EH  Den Haag

De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht in te dienen.

Terug naar boven