Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 213a (Notificatie)

Draaiboek voor de regelgeving

Op een ministeriële regeling kan een notificatieprocedure van toepassing zijn (zie Ar 7.7 en 7.8). Notificatie geschiedt dan voor vaststelling door de minister. Indien het ontwerp in de ministerraad wordt behandeld, vindt notificatie (zie nr. 34a) daarna plaats.

Laatst gewijzigd op: 4-12-2018