Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 165 (Georganiseerd overleg)

Draaiboek voor de regelgeving

Voor zover in voorbereiding zijnde amvb's gaan over zaken die van algemeen belang zijn voor de rechtspositie van overheidspersoneel, is hetgeen in nr. 33 en 34 is opgemerkt over het georganiseerd overleg ook hier van belang.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018