Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 146 (De rol van de bewindspersoon)

Draaiboek voor de regelgeving

Evenals bij de behandeling in de Tweede Kamer is de meest betrokken bewindspersoon in beginsel steeds aanwezig bij de behandeling van een initiatiefvoorstel in de Eerste Kamer. Het gestelde in nr. 143 is hierop van toepassing.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018