Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

3.1.2.c Het Europees Parlement

Handleiding Wetgeving en Europa

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt de burgers van de EU en is rechtstreeks door hen verkozen. Het EP (zie artikel 14 VEU en artikel 223 en volgende VWEU):
voert samen met de Raad de wetgevings- en de begrotingstaak uit en;
oefent controlerende en adviserende taken uit.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018