Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Feedback(loop)

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Met behulp van het instrument feedback(loop) kan de overheid mensen voorbereiden op en verleiden tot gedragsverandering. Hiervoor is vaak een vorm van registratie van gedrag nodig.

Door feedback te krijgen op hun gedrag worden mensen zich bewust van hun vaak onbewuste gedrag. Ze merken dat ze iets anders blijken te doen dan ze dachten of wensen. Of ze gedragen zich anders dan andere mensen die ze belangrijk vinden. Dit motiveert mensen tot het veranderen van hun gedrag.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016