Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

6. Gevolgen (m.u.v. financiële gevolgen)

Schrijfwijzer memorie van toelichting

In de paragraaf Gevolgen duid je de belangrijkste (niet-financiële) gevolgen aan, zoals de gewenste effecten en de te verwachten neveneffecten van de regeling.

Aandachtspunten

Relevante IAK-vragen

  1. Wat is het beste instrument?, met name de onderdelen 6.3 Doeltreffendheid/effectiviteit en 6.4 Doelmatigheid/efficiëntie).
  2. Wat zijn de gevolgen?

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021