Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Right to Challenge

Trefwoord(en): Right to Challenge

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Een ‘right to challenge’-bepaling geeft burgers, bedrijven, instellingen, collectieven of medeoverheden ruimte om op een eigen wijze de doelen van een wettelijke regeling te realiseren. Daarnaast kan een ‘right to challenge’-bepaling worden ingezet om op verzoek regelgeving opzij te zetten indien met een maatschappelijk initiatief andere publieke belangen worden gediend die hoger moeten worden geacht dan het belang dat met die regelgeving wordt gediend.

Meer informatie