Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Maat houden: doorberekenen van toelatings- en handhavingskosten

Trefwoord(en): Maat houden

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Beschrijving 

In dit rapport wordt ingegaan op de vraag of en zo ja onder welke voorwaarden toelatings- en handhavingskosten mogen worden doorberekend aan de burger.

Toepassing 

Toetsingskader voor de doorberekening van toelatings- en handhavingskosten aan particulieren genoemd in Ar 5.56.

Meer informatie

Kenmerken
KenmerkToelichting
Voor wieBeleidsmakers en wetgevingsjuristen op alle beleidsterreinen
EigenaarMinisterie van Justitie en Veiligheid

Contact 

Toetsingsinstanties
Relevante toetsingsinstantiesToelichting
JenV rijksbrede wetgevingstoetsingInclusief uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (U&H)
Relevante IAK vragen
Relevante IAK vragen
6 Wat is het beste instrument?

Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 13-7-2021