Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Milieueffectentoets (MET)

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

De Milieueffectentoets (MET) toetst (de gevolgen van) een ontwerp-regelgeving ten aanzien van de volgende milieueffecten:

  • het energiegebruik;
  • de mobiliteit;
  • het verbruik en beheer van de voorraden van grondstoffen;
  • afvalstromen;
  • emissies naar de lucht;
  • emissies naar de bodem;
  • emissies naar het oppervlaktewater;
  • de beschikbare fysieke ruimte.

Meer informatie

Relevante IAK-vragen
Relevante IAK-vragen
7 Wat zijn de gevolgen?

Naar overzicht verplichte kwaliteitseisen

Laatst gewijzigd op: 13-9-2021