Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

BZK administratieve lasten

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Deze pagina wordt momenteel geactualiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u vragen, neem dan contact op met iak@kcwj.nl.

Laatst gewijzigd op: 3-6-2020