Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Ex ante evaluatie

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Ex ante evaluatie maakt bij het ontwerpen van beleid- en regelgeving de keuzesituaties inzichtelijk. Op basis van de ex ante evaluatie kan beter worden onderbouwd welke maatregelen (alternatief, instrument) nodig zijn voor het oplossen van een gesignaleerd probleem.

Methoden

Er zijn verschillende methoden voor ex ante evaluatie voorhanden. Deze vind je bij de beleidsinstrumenten voor ex ante evaluatie.

Naar 7.6 Evalueren en monitoren van beleid

Laatst gewijzigd op: 30-1-2019