Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

6.2 Rechtmatigheid

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Niet alle beleidsinstrumenten kunnen vanuit de optiek van rechtmatigheid worden ingezet. Om het beste beleidsinstrument te kunnen kiezen, moet je nagaan welke ruimte juridische kaders je laten voor het bereiken van je doelen. Daarvoor dienen vijf zaken te worden onderzocht: