Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Verwijzen naar technische normen

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Er zijn verschillende manieren om te verwijzen naar technische normen. De manier die je kiest is van invloed op de toekomstbestendigheid van je regeling.

  • Wanneer er in een branche geïnnoveerd wordt en er standaarden vastgesteld worden door middel van normalisatie, kan je werken met verwijzing naar NEN-normen. Verwijzing  naar NEN normen vindt in beginsel plaats op een niet dwingende manier.
  • Verwijzen naar een specifieke techniek biedt rechtszekerheid, maar is niet toekomstbestendig.
  • Gebruiken van terminologie die techniekonafhankelijk is.

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016