Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Keurmerk

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Een keurmerk is een visuele kwaliteitsaanduiding met betrekking tot een product. Keurmerken zijn in drie soorten in te delen al naar gelang de mate waarin geprobeerd wordt harde garanties te bieden over kwaliteit.

Een keurmerk kan worden gebruikt om:

  • informatieproblemen op te lossen;
  • handhaving van normen te vereenvoudigen, aangezien het de transparantie van gedragingen vergroot;
  • kwaliteit te waarborgen, omdat het als minimale eis gebruikt kan worden.
Relevante verplichte kwaliteitseisen
Relevante verplichte kwaliteitseisenToelichting
Kabinetsstandpunt conformiteitsbeoordeling en accreditatie in het kader van overheidsbeleidBeleidskader voor nieuwe certificatieregelingen of te vernieuwen regelingen waar een publiek belang aan de orde is.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 18-2-2019