Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Framing en labelling

Trefwoord(en): Beleidsinstrument

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Framing en labelling houdt in dat je een bepaalde opvatting, gevoel of emotie bij mensen oproept, doordat je ze  confronteert met tekens, woorden of sensaties. Het gedrag van mensen verandert namelijk als ze zijn blootgesteld aan bepaalde tekens, woorden of sensaties. Het taalgebruik dat je hanteert is erg belangrijk.

Framing

Bij framing maak je gebruik van de neiging van mensen om het denkraam over te nemen dat ze aangereikt krijgen. Zo'n denkraam ontstaat door bepaald woordgebruik of door bepaalde informatie meer op de voor- of juist achtergrond de plaatsen. Framing kan ook plaatsvinden door de inzet van andere instrumenten, zoals financiële prikkels.

Labelling

Bij labelling probeer je een bepaalde opvatting of emotie mee te geven of op te roepen.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016