Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Bestuurlijk overleg

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Bestuurlijk overleg vindt plaats tussen de eindverantwoordelijke bestuurders van organisaties. Doordat het overleg bijdraagt aan de gezamenlijke informatieuitwisseling en gebaseerd is op een wens tot consensus en draagvlak, kan het leiden tot concrete afspraken. Verder bevordert bestuurlijk overleg transparantie, vertrouwen en goede bestuurlijke verhoudingen en voorkomt het conflicten.

Grosso modo worden bij bestuurlijk overleg drie vormen onderscheiden:

  1. overleg tussen rijksoverheid en lagere overheden;
  2. overleg tussen rijksoverheid en zelfstandige bestuursorganen;
  3. overleg tussen rijksoverheid en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016