Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Algemene voorlichting

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Algemene voorlichting is een actieve vorm van informatieverstrekking die niet specifiek gericht is op bepaalde doelgroepen. Het doel van algemene voorlichting is om kennis, houding en/of gedrag te beïnvloeden of bewustwording te bereiken.

Meer informatie

Index beleidsinstrumenten

Laatst gewijzigd op: 6-7-2020