Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

6.1 Beleidsinstrumenten

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Ter ondersteuning bij je beantwoording van IAK-vraag 6 Wat is het beste instrument? vind je hier een instrumentencatalogus. Deze instrumentencatalogus bevat allerlei soorten instrumenten die kunnen worden ingezet om een beleidsdoel te bereiken.

De instrumenten zijn te raadplegen in de Index beleidsinstrumenten en zijn toegankelijk via twee zoekingangen: alfabetisch en op categorie.