Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Keuzearchitectuur

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Keuzearchitectuur kan worden ingezet om mensen de gewenste keuze te laten maken. Het instrument werkt vanuit de wetenschap dat mensen voorspelbaar keuzegedrag vertonen. Ze kiezen meestal voor het midden of de standaardkeuze.

Door de best geachte optie als standaardoptie (default) of op een strategische plek te presenteren (vaak in het midden), zullen de meeste mensen voorspelbaar kiezen zonder dat ze daartoe verplicht worden.

Keuzearchitectuur maakt gebruik van de neiging van mensen keuzes uit te stellen en daarom maar met de status quo in te stemmen.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016