Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Erkenningsregeling

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Erkenningsregelingen zijn regelingen waarbij de activiteiten van ondernemingen worden getoetst aan een aantal (kwalitatieve) criteria. Als de activiteiten van een onderneming aan de gestelde criteria voldoen, dan mag deze onderneming zich ’erkend’ noemen. Door deze erkenning kan een onderneming zich profileren ten opzichte van concurrenten.

Een erkenningsregeling kan gebruikt worden om:

  • informatieproblemen op te lossen;
  • de handhaving van normen te vereenvoudigen;
  • de transparantie van gedragingen te vergroten;
  • het kwaliteitsniveau in een branche op een hoger peil te brengen.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016