Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Deskundigheidsbevordering

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Deskundigheidsbevordering heeft betrekking op alle activiteiten die de deskundigheid van personen met betrekking tot de uitoefening van een functie of beroep verbeteren. Dit instrument kan bijdragen aan het implementeren van geformuleerd beleid, aangezien het kennisniveau van de doelgroep verbetert.

Meer informatie 

Index beleidsinstrumenten

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016