Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Omgevingsprikkels

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving

Omgevingsprikkels spelen in op onbewuste mentale processen en zetten aan tot bepaald gedrag. Door omgevingsprikkels te creëren kun je dus invloed uitoefenen op het gedrag van mensen.

Het gedrag van mensen verandert als ze zijn blootgesteld aan bepaalde tekens, woorden of sensaties. Door hier gebruik van te maken en door omgevingsprikkels te creëren, kan je hierop invloed uitoefenen. Die prikkels (cues) kunnen bij mensen enkele van een groot aantal latente en vaak tegenstrijdige persoonlijke mentale concepten automatisch activeren, zoals voornemens, normen, doelen, stereotypen enzovoorts.

Omgevingsprikkels zijn sterk verwant met framing en labelling.

Meer informatie 

Laatst gewijzigd op: 6-12-2016