Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 250 (Ter goedkeuring in te dienen stukken)

Draaiboek voor de regelgeving

Aan het Kabinet van de Koning worden met het oog op een indiening van een origineel wetsvoorstel de stukken meegezonden die genoemd worden in nr. 47. De tekst van het verdrag zoals gepubliceerd in het Tractatenblad, is op www.officielebekendmakingen.nl te vinden, onder vermelding van het Tractatenbladnummer.

Laatst gewijzigd op: 27-2-2019