Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 237 (Voorlichting over de besluitvorming in de (rijks)ministerraad)

Draaiboek voor de regelgeving

Nr. 31 is van overeenkomstige toepassing. Het komt echter nog wel eens voor dat de zaak minder interessant voor pers en publiek lijkt, bijvoorbeeld omdat het gaat om de goedkeuring van een verdrag waarvan de totstandkoming in internationaal verband al ruime aandacht heeft gehad.

Laatst gewijzigd op: 27-2-2019