Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 212 (Georganiseerd overleg)

Draaiboek voor de regelgeving

Voor zover in voorbereiding zijnde ministeriële regelingen zaken betreffen die van algemeen belang zijn voor de rechtspositie van overheidspersoneel is hetgeen in nr. 33 en 34 is opgemerkt over het georganiseerd overleg ook hier van toepassing.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018