Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 191 (Behandeling door de rijksministerraad)

Draaiboek voor de regelgeving

Volstaan kan worden met verwijzing naar de uiteenzetting in nr. 114 en 115 betreffende de behandeling van voorstellen van rijkswet.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018