Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 189 (Interdepartementaal overleg en medeondertekening)

Draaiboek voor de regelgeving

Zoals in nr. 188 al werd opgemerkt, is nr. 112 mede van belang in de voorbereidende fase van de totstandkoming van een algemene maatregel van rijksbestuur, ook ten aanzien van de medeondertekening.

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018