Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 166 (Algemeen)

Draaiboek voor de regelgeving

Ingevolge artikel 73 van de Grondwet wordt de Afdeling advisering van de Raad van State of een sector van de Afdeling gehoord over onder meer ontwerp-amvb's (zie ook nr. 35).

Laatst gewijzigd op: 4-9-2018