Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 165a (Notificatie)

Draaiboek voor de regelgeving

Op een amvb kan een notificatieprocedure van toepassing zijn. In dat geval geldt hetgeen hierover is opgemerkt in de nr. 34a.

Laatst gewijzigd op: 4-12-2018