Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Nr. 65 (Algemeen)

Draaiboek voor de regelgeving

Op de in dit onderdeel behandelde fase van de wetgevingsprocedure hebben de artikelen 46 tot en met 89 (algemeen) en 90 tot en met 113 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer (meer specifiek betrekking hebbende op wetsvoorstellen)  betrekking.

Laatst gewijzigd op: 19-2-2019