Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Afkortingen

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

Afkortingen
Afkortingbetekenis
amvbalgemene maatregel van bestuur
AwbAlgemene wet bestuursrecht
BWBurgerlijk Wetboek
CBbCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
CRvBCentrale Raad van Beroep
ECLIEuropean Case Law Identifier
EVRMEuropees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden
HRHoge Raad
HvJ EGHof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
HvJ EUHof van Justitie van de Europese Unie
IAKIntegraal afwegingskader voor beleid en regelgeving
ICER-IInterdepartementale Commissie Europees Recht - Implementatie
IVBPRInternationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
kbkoninklijk besluit
KCWJKenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken
NJNederlandse Jurisprudentie
PbEGPublicatieblad van de Europese Gemeenschappen
PbEUPublicatieblad van de Europese Unie
Stb.Staatsblad
Stcrt.Staatscourant
Trb.Tractatenblad
VEUVerdrag betreffende de Europese Unie
VWEUVerdrag betreffende de werking van de Europese Unie
WarBESWet administratieve rechtspraak BES
WrrWet raadgevend referendum