Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

3.6.6.f Niet gemeld, wel geïmplementeerd

Handleiding Wetgeving en Europa

Een laatste voorbeeld van een rechtvaardigingsgrond die wellicht wel eens wordt ingeroepen maar geen hout snijdt, is dat wel alle benodigde implementatiemaatregelen getroffen zijn, maar abusievelijk nog niet genotificeerd zijn. Europeesrechtelijk gezien pas aan de implementatieverplichting voldaan als genotificeerd is (er van uitgaande dat inhoudelijk gezien de implementatie juist is).

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018