Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

3.5.3.d De datum van toepassing of effectieve werking

Handleiding Wetgeving en Europa

In de IDB moeten een aantal data worden opgegeven, waaronder de datum van inwerkingtreding van de regeling, maar bijvoorbeeld ook de publicatiedatum. Dit is van belang omdat de Commissie met name geïnteresseerd is in het tijdstip met ingang waarvan de implementatieregeling effect heeft.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018