Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

3.3.3 Schematische weergave onderscheid procedure wetgevings- en niet-wetgevingshandelingen