Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

3.1.2.f Overige instellingen van de EU

Handleiding Wetgeving en Europa

Naast de in de voorgaande onderdelen genoemde instellingen noemt artikel 13, eerste lid VEU nog de Europese Centrale Bank (zie onder meer artikel 282 VWEU e.v.) en de Rekenkamer (artikel 285 VWEU en volgende) als instellingen van de EU.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018