Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

3.1.2.b De Raad van Ministers

Handleiding Wetgeving en Europa

De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten op ministerieel niveau. De Raad (zie artikel 16 VEU en artikel 237 en volgende VWEU):
oefent samen met het Europees Parlement de wetgevingstaak en de begrotingstaak uit en;
oefent beleidsbepalende en coördinerende taken uit.

Meer informatie

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018