Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

2.3.3 Consolidatie

Handleiding Wetgeving en Europa

Consolidatie, ook wel declaratoire codificatie of coördinatie geheten, is een niet-officiële vorm van codificatie, waarbij wel een doorlopende tekst wordt vervaardigd, maar waarbij de in de codificatie betrokken besluiten in stand worden gelaten. Consolidatie heeft slechts documentaire waarde en geen rechtsgevolgen. Kortom, een handig hulpmiddel, waar echter geen rechten aan kunnen worden ontleend. Geconsolideerde documenten kunnen gevonden worden via Eurlex.

Laatst gewijzigd op: 8-2-2018