Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 9.7 Aansluiting bij bestaande instrumenten

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

Bij implementatie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij instrumenten waarin de bestaande regelgeving reeds voorziet.

Toelichting

Alleen al om vertraging bij de implementatie te voorkomen, is het van belang zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande, wettelijk geregelde stelsels van vergunningen en ontheffingen, verboden, goedkeuringen, handhavingsmechanismen, systemen van rechtsbescherming en dergelijke.