Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 7.25 Ministerraadbehandeling initiatiefvoorstel

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

Bewindspersonen dragen er zorg voor dat zij in voorkomende gevallen over initiatiefvoorstellen kunnen spreken namens het kabinet. Daartoe stellen zij deze tijdig in de ministerraad aan de orde.