Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 7.19 Beantwoording verslag

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

De beantwoording van een verslag van de Tweede Kamer vindt in beginsel plaats binnen eenzelfde termijn als die welke de Kamercommissie heeft genomen voor het uitbrengen van het verslag, waarbij als aanvangsdatum geldt de datum van de koninklijke boodschap.