Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 6.14 Vervallen van bijlage bij een regeling

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

Het vervallen van een bijlage bij een regeling wordt uitdrukkelijk geregeld.

Toelichting

Voor het laten vervallen van een bijlage kan niet worden volstaan met het laten vervallen van het artikel waarbij de bijlage behoort.

Zie voor bijlagen ook de aanwijzingen 3.61 en 3.62.