Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 5.72 Opschrift en citeertitel tijdelijke regeling

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

De tijdelijkheid van een regeling wordt in het opschrift en de citeertitel tot uitdrukking gebracht.

Voorbeelden