Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 5.2 Verkorte aanduidingen

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

Herhaling in een regeling van omvangrijke omschrijvingen wordt vermeden door in de begripsbepalingen een verkorte aanduiding op te nemen.

Toelichting

Begrippen die slechts één keer voorkomen in een regeling worden niet in de begripsbepalingen gedefinieerd.