Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 4.35 Ondertekening inwerkingtredingsbesluit

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

Bij een koninklijk besluit tot inwerkingtreding van een regeling wordt volstaan met voordracht en ondertekening door één bewindspersoon.