Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.28 Verbijzondering verwijzing

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

  1. De verwijzing naar een regeling wordt zo mogelijk verbijzonderd tot een verwijzing naar artikelen.
  2. Indien dit de duidelijkheid van de verwijzing vergroot, wordt de verwijzing naar een artikel verbijzonderd tot een verwijzing naar een onderdeel van het artikel.