Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.7 Uniformiteit van begrippen

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

  1. Hetzelfde begrip wordt niet met verschillende termen aangeduid.
  2. Dezelfde term wordt niet voor verschillende begrippen gebruikt.

Toelichting

Vooral binnen één regeling dient deze aanwijzing in acht te worden genomen. Ook bij verwante regelgeving is zij echter van belang. Zie ook aanwijzing 3.4.