Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zaken

Aanwijzing 3.3 Duidelijkheid

Aanwijzingen voor de regelgeving (10e wijziging)

  1. Het normale spraakgebruik wordt zoveel mogelijk gevolgd.
  2. Woorden waarvan de betekenis te weinig bepaald of onduidelijk is, worden niet gebruikt.

Toelichting

Zie ook aanwijzing 5.1.